Tärkeitä lukuja vuodelta 2012Lakisääteiset vakuutukset

TYEL

Työeläkemaksu työntekijästä on 23,3%

Työntekijän eläkemaksu, alle 53-vuotias työntekijä, 5,15%. 53 iän täyttymisestä seuraavan kuukauden alusta 6,5%.

YEL


YEL-maksu yrittäjän vahvistetusta YEL-työtulosta, alle 53-vuotias yrittäjä, 22,5%. 53 iän täyttymisestä seuraavan kuukauden alusta 23,85%. Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvä saa ensimmäisen 48 kk:n ajan 25% alennusta YEL-maksuista.

Työtapaturmavakuutusmaksu

Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen maksu määräytyy palkkojen ja työn riskin mukaan. Maksu on keskimäärin 0,8 - 8%.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,072%.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkkasummaan 1 936 500 euroon asti työnantajan osuus 0,8%, palkansaajan osuus on 0,6%.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Uudelle yritykselle maksu on 2,12 (poistot alle 50 500).

 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan kokopäiväraha

36€

Kotimaan osapäiväraha

16€

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä

0,45€/km