Uudelle yritykselleMilloin pitää ottaa YEL-vakuutus?

    * yrittäjä työskentelee yrityksessä

    * yrittäjä on 18-68 vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa.

    * yritystoimintaa harjoitetaan vähintään 4 kuukautta,

    * yrittäjän työtulo ylittää vuosittain vahvistetun työtulon (6 560,93 €/v vuonna 2009),

    * yrittäjän ansiotulo ei kuulu minkään muun eläkelain piiriin.

Milloin työntekijälle pitää ottaa TyeL-vakuutus?


    * Kun palkkaat työntekijän, työnantajana sinun kuuluu järjestää hänelle työeläketurva. Yksityisen työnantajan – myös kotitalouden – palkkaama työntekijä vakuutetaan TyEL:n mukaan (työntekijän eläkelaki) .

    * Työeläkemaksut maksetaan lähes kaikista työansioista, ja niistä kertyy työeläkettä. Alle 49,93 euron kuukausiansion työnantaja voi vakuuttaa vapaaehtoisesti.

    * Työntekijästä maksetaan maksut 18–67-vuotiaana. Myös ansiotyö eläkkeen rinnalla vakuutetaan 68 vuoden ikään saakka.

    * Työnantaja maksaa koko työeläkemaksun, mutta pidättää työntekijöiltä heidän maksuosuutensa.

    * Myös ulkomainen Suomessa toimiva työnantaja vakuuttaa työntekijänsä TyEL:n mukaan. Jos lähetät työntekijän tilapäisesti työskentelemään ulkomailla, hänetkin vakuutetaan Suomessa.